ทำไม? หนังสือพิมพ์จึงมีดาวบนขอบ

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เริ่มพิมพ์สัญลักษณ์ดาวบนขอบหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่สมัยที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังใช้ชื่อว่า เสียงอ่างทอง

จุดประสงค์ก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายหรือกรอบเช้า หนังสือพิมพ์กรอบบ่าย(ฉบับของวันรุ่งขึ้น) จะมีดาวหนึ่งดวง หนังสือพิมพ์กรอบเช้า (ฉบับของวันนั้น) จะมีดาวสองดวง

ต่อมาเทคโนโลยีการพิมพ์และการขนส่งก้าวหน้ารวดเร็วมากขึ้น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พยายามเสนอข่าวให้ทันเหตุการณ์และสนองตอบต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านในแต่ละภูมิภาคให้มากที่สุด

ดังนั้นหนังสือพิมพ์ของวันหนึ่ง ๆ จะมีหลายฉบับ (version)เช่นนี้ จำนวนดาวที่พิมพ์ไว้เป็นเครื่องหมายให้ผู้เกี่ยวข้องสังเกตจึงมีหลายดวง ซึ่งจำนวนดาวแต่ละดวงมีความดังนี้

1 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคอีสาน
2 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคเหนือ
3 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคใต้
4 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพ กรอบบ่าย
5 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคกลาง
6 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพ กรอบเช้า

แต่ทั้งนี้จำนวนดาวที่หน้าปกและเนื้อในอาจไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ตัวอย่างเช่น บางฉบับหน้าหนึ่งมีหกดาว แต่เนื้อในมีแค่สองดาว ที่เป็่นเช่นนี้เพราะข่าวที่เป็นข่าวส่วนกลางอ่านได้ทั้งประเทศไม่ว่าอยู่ภูมิภาคไหน เช่น ข่าวบันเทิง ข่าวการศึกษา จะมีเนื้อหาเหมือนกัน สามารถใช้เพลต (แม่พิมพ์) เดียวกันได้ เช่นอาจนำเพลตของฉบับภาคเหนือมาใช้ ในขณะที่หน้าหนึ่งหรือหน้าอื่น ๆที่เป็นข่าวเฉพาะในภูมิภาคจะใช้เพลตเฉพาะของตน

สำหรับหนังสือพิมพ์ข่าวสด มีดาวทั้งที่ขอบหนังสือพิมพ์ด้านล่างและด้านบน สอบถามได้ความว่า ดาวที่ด้านบน หากมีหนึ่งดาวคือ ฉบับกรอบบ่าย สองดาวคือ ฉบับกรอบเช้า

ส่วนกลุ่มดาวที่ด้านล่างเป็นรหัสเฉพาะเกี่ยวกับการพิมพ์และการจัดส่ง ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความแตกต่างของเนื้อข่าวแต่อย่างใด

Share & Comments